ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตสภา
รายการหนังสือ
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา

ราคาปก 250 บาท

ราคาพิเศษ 212.50 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 ภาค 1-2 (มาตรา 1-156)

ราคาปก 580 บาท

ราคาพิเศษ 493 บาท

ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง

ราคาปก 300 บาท

ราคาพิเศษ 255 บาท

คำอธิบายปพพ.บรรพ 6 มรดก

ราคาปก 300 บาท

ราคาพิเศษ 255 บาท

คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย หนี้

ราคาปก 420 บาท

ราคาพิเศษ 357 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 (มาตรา 1-119)

ราคาปก 360 บาท

ราคาพิเศษ 50 บาท

คำพิพากษาฎีกา ปี 2555 ตอน 2-12 (ไม่มีตอน 1, ไม่มีสารบาญคำพิพากษา)

ราคาปก 1320 บาท

ราคาพิเศษ 110 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2557 ตอน 1-12 และสารบาญ

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 170 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2556 ตอน 1-12 (ไม่มีสารบาญคำพิพากษา)

ราคาปก 1440 บาท

ราคาพิเศษ 120 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2554 ตอน 1-12 และสารบาญ

ราคาปก 1680 บาท

ราคาพิเศษ 170 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2553 ตอน 1-12 และสารบาญ

ราคาปก 1400 บาท

ราคาพิเศษ 170 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2552 ตอน 1-12 และสารบาญ

ราคาปก 1400 บาท

ราคาพิเศษ 170 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2551 ตอน 1-12 (ไม่มีสารบาญคำพิพากษา)

ราคาปก 1200 บาท

ราคาพิเศษ 120 บาท

กฎหมายอาญา ภาค 1

ราคาปก 990 บาท

ราคาพิเศษ 594 บาท

ชุดบทบัณฑิตย์ ปี 2557 ตอน 1-4

ราคาปก 320 บาท

ราคาพิเศษ 40 บาท

ชุดบทบัณฑิตย์ ปี 2556 ตอน 1-4

ราคาปก 300 บาท

ราคาพิเศษ 40 บาท

ชุดบทบัณฑิตย์ ปี 2555 ตอน 1-4

ราคาปก 300 บาท

ราคาพิเศษ 40 บาท

ชุดบทบัณฑิตย์ ปี 2554 ตอน 1-4

ราคาปก 300 บาท

ราคาพิเศษ 40 บาท

ชุดบทบัณฑิตย์ ปี 2553 ตอน 1-4

ราคาปก 300 บาท

ราคาพิเศษ 40 บาท

ชุดบทบัณฑิตย์ ปี 2552 ตอน 1-4

ราคาปก 300 บาท

ราคาพิเศษ 40 บาท

ชุดบทบัณฑิตย์ ปี 2551 ตอน 1-4

ราคาปก 300 บาท

ราคาพิเศษ 40 บาท

ว่าความการถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

ราคาปก 230 บาท

ราคาพิเศษ 195.50 บาท

กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน

ราคาปก 430 บาท

ราคาพิเศษ 365.50 บาท

คำอธิบายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

ราคาปก 180 บาท

ราคาพิเศษ 50 บาท

คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย

ราคาปก 420 บาท

ราคาพิเศษ 357 บาท

คำอธิบายกฎหมายครอบครัว

ราคาปก 550 บาท

ราคาพิเศษ 467.50 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-366/4

ราคาปก 140 บาท

ราคาพิเศษ 80 บาท

คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน

ราคาปก 290 บาท

ราคาพิเศษ 246.50 บาท

การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

ราคาปก 350 บาท

ราคาพิเศษ 180 บาท

คำอธิบายวิชาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-7

ราคาปก 510 บาท

ราคาพิเศษ 433.50 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 1

ราคาปก 420 บาท

ราคาพิเศษ 200 บาท

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย (ยังไม่ได้แก้ไขตามกฎหมายใหม่)

ราคาปก 220 บาท

ราคาพิเศษ 50 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2564 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร.02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท

คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2

ราคาปก 290 บาท

ราคาพิเศษ 246.50 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

ราคาปก 350 บาท

ราคาพิเศษ 297.50 บาท

คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด

ราคาปก 240 บาท

ราคาพิเศษ 204 บาท

คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

ราคาปก 350 บาท

ราคาพิเศษ 297.50 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2562 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร. 02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2563 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร. 02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท

ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัย 75

ราคาปก 25 บาท

ราคาพิเศษ 25 บาท

คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร

ราคาปก 590 บาท

ราคาพิเศษ 501.50 บาท

คำอธิบาย วิชา นิติกรรม-สัญญา

ราคาปก 330 บาท

ราคาพิเศษ 280.50 บาท

กฎหมายการค้่าระหว่างประเทศ

ราคาปก 430 บาท

ราคาพิเศษ 365.50 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผิด มาตรา 288-366/4

ราคาปก 310 บาท

ราคาพิเศษ 263.50 บาท

กฎหมายอาญา มาตรา 1-58, 107-208

ราคาปก 270 บาท

ราคาพิเศษ 229.50 บาท

คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1

ราคาปก 260 บาท

ราคาพิเศษ 221 บาท

รวมจุลสารข่าวเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2563

ราคาปก 120 บาท

ราคาพิเศษ 120 บาท

รวมจุลสารข่าวเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2564

ราคาปก 120 บาท

ราคาพิเศษ 120 บาท

คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย ทรัพย์

ราคาปก 280 บาท

ราคาพิเศษ 238 บาท

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4

ราคาปก 320 บาท

ราคาพิเศษ 272 บาท

คำอธิบาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-7 (รุ่นเก่า)

ราคาปก 470 บาท

ราคาพิเศษ 210 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2561 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร. 02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2560 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร. 02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2559 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร.02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2558 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร. 02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท

คู่มือศึกษาวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ

ราคาปก 220 บาท

ราคาพิเศษ 187 บาท

คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วย การรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล

ราคาปก 290 บาท

ราคาพิเศษ 246.50 บาท

กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3

ราคาปก 990 บาท

ราคาพิเศษ 841.50 บาท