ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตสภา
รายการหนังสือ
คำบรรยาย ภาค 2 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 (ครบชุด) เล่ม 1-16

ราคาปก 1500 บาท

ราคาพิเศษ 1500 บาท

คำบรรยาย ภาค 2 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 เล่ม 16

ราคาปก 20 บาท

ราคาพิเศษ 20 บาท

คำบรรยาย ภาค 2 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 เล่ม 15

ราคาปก 20 บาท

ราคาพิเศษ 20 บาท

คำบรรยาย ภาค 2 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 เล่ม 14

ราคาปก 20 บาท

ราคาพิเศษ 20 บาท

คำบรรยาย ภาค 2 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 เล่ม 13

ราคาปก 20 บาท

ราคาพิเศษ 20 บาท

คำบรรยาย ภาค 2 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 เล่ม 12

ราคาปก 20 บาท

ราคาพิเศษ 20 บาท

คำบรรยาย ภาค 2 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 เล่ม 11

ราคาปก 20 บาท

ราคาพิเศษ 20 บาท

คำบรรยาย ภาค 2 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 เล่ม 10

ราคาปก 20 บาท

ราคาพิเศษ 20 บาท

คำบรรยาย ภาค 2 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 เล่ม 9

ราคาปก 20 บาท

ราคาพิเศษ 20 บาท

คำบรรยาย ภาค 2 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 เล่ม 8

ราคาปก 20 บาท

ราคาพิเศษ 20 บาท

คำบรรยาย ภาค 2 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 เล่ม 7

ราคาปก 20 บาท

ราคาพิเศษ 20 บาท

คำบรรยาย ภาค 2 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 เล่ม 6

ราคาปก 20 บาท

ราคาพิเศษ 20 บาท

คำบรรยาย ภาค 2 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 เล่ม 5

ราคาปก 20 บาท

ราคาพิเศษ 20 บาท

คำบรรยาย ภาค 2 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 เล่ม 4

ราคาปก 20 บาท

ราคาพิเศษ 20 บาท

คำบรรยาย ภาค 2 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 เล่ม 3

ราคาปก 20 บาท

ราคาพิเศษ 20 บาท

คำบรรยาย ภาค 2 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 เล่ม 2

ราคาปก 20 บาท

ราคาพิเศษ 20 บาท

คำบรรยาย ภาค 2 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (ครบชุด) เล่ม 1-16

ราคาปก 1500 บาท

ราคาพิเศษ 1300 บาท

คำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่ม 16

ราคาปก 20 บาท

ราคาพิเศษ 20 บาท

คำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่ม 15

ราคาปก 20 บาท

ราคาพิเศษ 20 บาท

คำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่ม 14

ราคาปก 20 บาท

ราคาพิเศษ 20 บาท

คำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่ม 13

ราคาปก 20 บาท

ราคาพิเศษ 20 บาท

คำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่ม 12

ราคาปก 20 บาท

ราคาพิเศษ 20 บาท

คำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่ม 11

ราคาปก 20 บาท

ราคาพิเศษ 20 บาท

คำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่ม 10

ราคาปก 20 บาท

ราคาพิเศษ 20 บาท

คำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่ม 9

ราคาปก 20 บาท

ราคาพิเศษ 20 บาท

คำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่ม 8

ราคาปก 20 บาท

ราคาพิเศษ 20 บาท

คำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่ม 7

ราคาปก 20 บาท

ราคาพิเศษ 20 บาท

คำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่ม 6

ราคาปก 20 บาท

ราคาพิเศษ 20 บาท

คำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่ม 5

ราคาปก 20 บาท

ราคาพิเศษ 20 บาท

คำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่ม 4

ราคาปก 20 บาท

ราคาพิเศษ 20 บาท

คำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่ม 3

ราคาปก 20 บาท

ราคาพิเศษ 20 บาท

คำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่ม 2

ราคาปก 20 บาท

ราคาพิเศษ 20 บาท

คำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 (ครบชุด) เล่ม 1-16

ราคาปก 1500 บาท

ราคาพิเศษ 1300 บาท

ว่าความการถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

ราคาปก 220 บาท

ราคาพิเศษ 154 บาท

ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง พร้อมธงคำตอบ สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563

ราคาปก 25 บาท

ราคาพิเศษ 15 บาท

คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง (ล่าสุดถึงสมัย 72)

ราคาปก 260 บาท

ราคาพิเศษ 182 บาท

คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง (ล่าสุดถึงสมัย 73)

ราคาปก 260 บาท

ราคาพิเศษ 182 บาท

กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป

ราคาปก 250 บาท

ราคาพิเศษ 175 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

ราคาปก 350 บาท

ราคาพิเศษ 245 บาท

คู่มือศึกษาวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ

ราคาปก 220 บาท

ราคาพิเศษ 154 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา

ราคาปก 250 บาท

ราคาพิเศษ 175 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ทรัพย์

ราคาปก 275 บาท

ราคาพิเศษ 192.50 บาท

คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน

ราคาปก 290 บาท

ราคาพิเศษ 203 บาท

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4

ราคาปก 300 บาท

ราคาพิเศษ 210 บาท

คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย

ราคาปก 420 บาท

ราคาพิเศษ 230 บาท

คำอธิบายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

ราคาปก 180 บาท

ราคาพิเศษ 50 บาท

คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ

ราคาปก 320 บาท

ราคาพิเศษ 224 บาท

กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (รุ่นเก่า)

ราคาปก 410 บาท

ราคาพิเศษ 180 บาท

กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน

ราคาปก 420 บาท

ราคาพิเศษ 294 บาท

ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง

ราคาปก 300 บาท

ราคาพิเศษ 210 บาท

กฎหมายการค้่าระหว่างประเทศ

ราคาปก 430 บาท

ราคาพิเศษ 301 บาท

คำอธิบายป.วิ.อาญา ภาค 1

ราคาปก 360 บาท

ราคาพิเศษ 100 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก

ราคาปก 280 บาท

ราคาพิเศษ 196 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-366/4

ราคาปก 140 บาท

ราคาพิเศษ 98 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 (มาตรา 157-245)

ราคาปก 600 บาท

ราคาพิเศษ 420 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาคความผิด มาตรา 288-366/4

ราคาปก 310 บาท

ราคาพิเศษ 186 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 1

ราคาปก 420 บาท

ราคาพิเศษ 252 บาท

คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วย การรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล

ราคาปก 290 บาท

ราคาพิเศษ 203 บาท

คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก

ราคาปก 340 บาท

ราคาพิเศษ 238 บาท

คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร

ราคาปก 590 บาท

ราคาพิเศษ 413 บาท

คำอธิบายกฎหมายปกครอง ภาคทั่วไป

ราคาปก 140 บาท

ราคาพิเศษ 80 บาท

คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด

ราคาปก 240 บาท

ราคาพิเศษ 168 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย หนี้

ราคาปก 400 บาท

ราคาพิเศษ 280 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย ครอบครัว

ราคาปก 520 บาท

ราคาพิเศษ 364 บาท

คำอธิบายวิชาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-7

ราคาปก 510 บาท

ราคาพิเศษ 357 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

ราคาปก 330 บาท

ราคาพิเศษ 231 บาท

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย (ยังไม่ได้แก้ไขตามกฎหมายใหม่)

ราคาปก 220 บาท

ราคาพิเศษ 50 บาท

คำอธิบายป.วิ.แพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์-ฎีกา (รุ่นเก่า)

ราคาปก 250 บาท

ราคาพิเศษ 150 บาท

คำอธิบายวิชา สัมมนากม.วิ.อาญา ภาค 1-7 (รุ่นเก่า)

ราคาปก 470 บาท

ราคาพิเศษ 150 บาท

การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

ราคาปก 350 บาท

ราคาพิเศษ 210 บาท

กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3

ราคาปก 990 บาท

ราคาพิเศษ 841.50 บาท

กฎหมายอาญา ภาค 1

ราคาปก 990 บาท

ราคาพิเศษ 841.50 บาท

รวมจุลสารข่าวเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2563

ราคาปก 120 บาท

ราคาพิเศษ 120 บาท

รวมจุลสารข่าวเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2562

ราคาปก 120 บาท

ราคาพิเศษ 120 บาท