ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตสภา
รายการหนังสือ
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4

ราคาปก 300 บาท

ราคาพิเศษ 255 บาท

ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัย 73

ราคาปก 25 บาท

ราคาพิเศษ 25 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย ครอบครัว

ราคาปก 520 บาท

ราคาพิเศษ 442 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา

ราคาปก 250 บาท

ราคาพิเศษ 212.50 บาท

คำอธิบายวิชาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-7

ราคาปก 510 บาท

ราคาพิเศษ 433.50 บาท

คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด

ราคาปก 240 บาท

ราคาพิเศษ 204 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2 ภาค 3-4 (มาตรา 157-245)

ราคาปก 600 บาท

ราคาพิเศษ 510 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 ภาค 1-2 (มาตรา 1-156)

ราคาปก 580 บาท

ราคาพิเศษ 493 บาท

คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย

ราคาปก 420 บาท

ราคาพิเศษ 357 บาท

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย (ยังไม่ได้แก้ไขตามกฎหมายใหม่)

ราคาปก 220 บาท

ราคาพิเศษ 132 บาท

คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก

ราคาปก 340 บาท

ราคาพิเศษ 289 บาท

คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ

ราคาปก 320 บาท

ราคาพิเศษ 272 บาท

คู่มือศึกษาวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ

ราคาปก 220 บาท

ราคาพิเศษ 187 บาท

คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วย การรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล

ราคาปก 290 บาท

ราคาพิเศษ 246.50 บาท

คำอธิบายกฎหมายปกครอง ภาคทั่วไป

ราคาปก 140 บาท

ราคาพิเศษ 119 บาท

คำอธิบายป.วิ.แพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์-ฎีกา (รุ่นเก่า)

ราคาปก 250 บาท

ราคาพิเศษ 150 บาท

คำอธิบายป.วิ.อาญา ภาค 1

ราคาปก 360 บาท

ราคาพิเศษ 216 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-366/4

ราคาปก 140 บาท

ราคาพิเศษ 119 บาท

กฎหมายการค้่าระหว่างประเทศ

ราคาปก 430 บาท

ราคาพิเศษ 365.50 บาท

กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3

ราคาปก 990 บาท

ราคาพิเศษ 841.50 บาท

กฎหมายอาญา ภาค 1

ราคาปก 990 บาท

ราคาพิเศษ 841.50 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย หนี้

ราคาปก 400 บาท

ราคาพิเศษ 340 บาท

การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

ราคาปก 350 บาท

ราคาพิเศษ 210 บาท

คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร

ราคาปก 590 บาท

ราคาพิเศษ 501.50 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

ราคาปก 350 บาท

ราคาพิเศษ 297.50 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ทรัพย์

ราคาปก 275 บาท

ราคาพิเศษ 233.75 บาท

คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

ราคาปก 340 บาท

ราคาพิเศษ 289 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก

ราคาปก 280 บาท

ราคาพิเศษ 238 บาท

ว่าความการถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

ราคาปก 230 บาท

ราคาพิเศษ 195.50 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 1

ราคาปก 420 บาท

ราคาพิเศษ 252 บาท

คำอธิบายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

ราคาปก 180 บาท

ราคาพิเศษ 108 บาท

ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง

ราคาปก 300 บาท

ราคาพิเศษ 255 บาท

คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง (ล่าสุดถึงสมัย 72)

ราคาปก 260 บาท

ราคาพิเศษ 221 บาท

คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง (ล่าสุดถึงสมัย 73)

ราคาปก 260 บาท

ราคาพิเศษ 221 บาท

คำอธิบายวิชา สัมมนากม.วิ.อาญา ภาค 1-7 (รุ่นเก่า)

ราคาปก 470 บาท

ราคาพิเศษ 282 บาท