ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตสภา
หนังสือออกใหม่
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 ภาค 1-2 (มาตรา 1-156)

ราคาปก 580 บาท

ราคาพิเศษ 493 บาท

คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

ราคาปก 340 บาท

ราคาพิเศษ 289 บาท

ว่าความการถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

ราคาปก 230 บาท

ราคาพิเศษ 195.50 บาท

หนังสือขายดี
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2 ภาค 3-4 (มาตรา 157-245)

ราคาปก 600 บาท

ราคาพิเศษ 510 บาท

หนังสือแนะนำ
ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัย 73

ราคาปก 25 บาท

ราคาพิเศษ 25 บาท

คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย

ราคาปก 420 บาท

ราคาพิเศษ 357 บาท

คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง (ล่าสุดถึงสมัย 72)

ราคาปก 260 บาท

ราคาพิเศษ 221 บาท

คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง (ล่าสุดถึงสมัย 73)

ราคาปก 260 บาท

ราคาพิเศษ 221 บาท