ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตสภา
หนังสือออกใหม่
คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

ราคาปก 340 บาท

ราคาพิเศษ 289 บาท

ว่าความการถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

ราคาปก 230 บาท

ราคาพิเศษ 195.50 บาท

หนังสือแนะนำ
คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย

ราคาปก 420 บาท

ราคาพิเศษ 357 บาท

คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง (ล่าสุดถึงสมัย 72)

ราคาปก 260 บาท

ราคาพิเศษ 221 บาท

คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง (ล่าสุดถึงสมัย 73)

ราคาปก 260 บาท

ราคาพิเศษ 221 บาท