ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตสภา
หนังสือออกใหม่
คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1

ราคาปก 260 บาท

ราคาพิเศษ 221 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผิด มาตรา 288-366/4

ราคาปก 310 บาท

ราคาพิเศษ 263.50 บาท

ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัย 74

ราคาปก 25 บาท

ราคาพิเศษ 25 บาท

กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป

ราคาปก 260 บาท

ราคาพิเศษ 221 บาท

คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย ทรัพย์

ราคาปก 280 บาท

ราคาพิเศษ 238 บาท

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4

ราคาปก 320 บาท

ราคาพิเศษ 272 บาท

หนังสือขายดี
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 ภาค 1-2 (มาตรา 1-156)

ราคาปก 580 บาท

ราคาพิเศษ 493 บาท

หนังสือแนะนำ
ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2563 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร. 02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท

รวมจุลสารข่าวเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2564

ราคาปก 120 บาท

ราคาพิเศษ 120 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2562 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร. 02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท

คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง (ล่าสุดถึงสมัย 72)

ราคาปก 260 บาท

ราคาพิเศษ 221 บาท