ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตสภา
หนังสือออกใหม่
ว่าความการถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

ราคาปก 250 บาท

ราคาพิเศษ 212.50 บาท

ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัย 75

ราคาปก 25 บาท

ราคาพิเศษ 25 บาท

ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง

ราคาปก 320 บาท

ราคาพิเศษ 272 บาท

กฎหมายหนี้ หลักทั่วไป

ราคาปก 280 บาท

ราคาพิเศษ 238 บาท

คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก

ราคาปก 370 บาท

ราคาพิเศษ 314.50 บาท

คำอธิบายปพพ.บรรพ 6 มรดก

ราคาปก 300 บาท

ราคาพิเศษ 255 บาท

คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย หนี้

ราคาปก 420 บาท

ราคาพิเศษ 357 บาท

คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย

ราคาปก 420 บาท

ราคาพิเศษ 357 บาท

คำอธิบายกฎหมายครอบครัว

ราคาปก 550 บาท

ราคาพิเศษ 467.50 บาท

คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน

ราคาปก 290 บาท

ราคาพิเศษ 246.50 บาท

คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2

ราคาปก 290 บาท

ราคาพิเศษ 246.50 บาท

คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

ราคาปก 350 บาท

ราคาพิเศษ 297.50 บาท

คำอธิบาย วิชา นิติกรรม-สัญญา

ราคาปก 330 บาท

ราคาพิเศษ 280.50 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผิด มาตรา 288-366/4

ราคาปก 310 บาท

ราคาพิเศษ 263.50 บาท

คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1

ราคาปก 260 บาท

ราคาพิเศษ 221 บาท

คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย ทรัพย์

ราคาปก 280 บาท

ราคาพิเศษ 238 บาท

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4

ราคาปก 320 บาท

ราคาพิเศษ 272 บาท

หนังสือแนะนำ
รวมเล่มจุลสารข่าวเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2565

ราคาปก 120 บาท

ราคาพิเศษ 120 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2564 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร.02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท