ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตสภา
หนังสือออกใหม่
คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนฯ ภาค 1

ราคาปก 290 บาท

ราคาพิเศษ 246.50 บาท

คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย

ราคาปก 430 บาท

ราคาพิเศษ 365.50 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ทรัพย์

ราคาปก 320 บาท

ราคาพิเศษ 272 บาท

กฎหมายหนี้ หลักทั่วไป

ราคาปก 290 บาท

ราคาพิเศษ 246.50 บาท

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4

ราคาปก 360 บาท

ราคาพิเศษ 306 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา

ราคาปก 280 บาท

ราคาพิเศษ 238 บาท

คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

ราคาปก 370 บาท

ราคาพิเศษ 314.50 บาท

คำอธิบาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-7

ราคาปก 650 บาท

ราคาพิเศษ 552.50 บาท

หนังสือขายดี
ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัย 76

ราคาปก 30 บาท

ราคาพิเศษ 30 บาท

หนังสือแนะนำ
ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2565 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร. 02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท

คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง

ราคาปก 290 บาท

ราคาพิเศษ 246.50 บาท